Gratis verzending v.a. € 200,- anders € 6,95
Beoordeeld met een 8.9 uit 2492 beoordelingen
Klantenservice: Bel ons op: 0252 - 419 247

Privacy policy

BHVtotaal geeft veel om de veiligheid van uw gegevens. Daarom vragen wij u alleen de gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken, onze website en dienstverlening continu te verbeteren en u desgewenst per email of post op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

BHVtotaal gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. BHVtotaal zal uw gegevens nooit doorverkopen of doorgeven aan derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Bij het bezoek van onze websites
De website van BHVtotaal maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft daarvoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dit om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze webshop. Deze gegevens zijn niet op uw persoon te herleiden en dienen slechts ter indicatie van de werking van onze website. Zo wordt er bijvoorbeeld bijgehouden welke browsers onze bezoekers gebruiken om rekening te kunnen houden met technische beperkingen. De gegevens die worden verzameld van bezoekers mogen door Google niet voor eigen doeleinden worden gebruikt. Bij het bezoeken van onze websites is het tevens mogelijk dat er een cookie wordt geplaatst. In dat cookie staat informatie die nodig is om producten in uw winkelwagen te kunnen plaatsen. U kunt er voor kiezen cookies uit te schakelen, echter kan dit ervoor zorgen dat de website niet meer optimaal werkt.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?
Hieronder staat een overzicht van de cookies die gebruikt worden. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan. Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De anonieme informatie die we daarbij verkrijgen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Marketingcookies
Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en haar partners advertenties weergeven op basis van uw bezoek aan sites en/of andere sites op internet. U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door https://myadcenter.google.com/?sasb=true te bezoeken. Voor meer informatie gaat u naar: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Bij het opnemen van contact
Bij het aanvragen van een offerte worden de gegevens die nodig zijn om de offerte uit te brengen genoteerd. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Bent u een bestaande klant, dan is het mogelijk dat wij het contact met u in ons klantenbestand noteren. Zo zijn al onze medewerkers op de hoogte van gebeurtenissen en kunt u snel en efficiënt geholpen worden. Stelt u dit niet op prijs, dan kunt u dit aan het begin van uw contact per email of telefoon aangeven.

Bij het plaatsen van een bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst, vragen wij u om enkele gegevens zoals uw naam, e-mailadres, verzend- en/of factuuradres, betaalgegevens en uw telefoonnummer. Dit zijn gegevens die nodig zijn om uw bestelling af te handelen. Deze persoonsgegevens verstrekken wij alleen aan andere partijen als dat echt noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Partijen die hieronder vallen zijn: bezorgpartners, leveranciers, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Indien u heeft aangegeven onze periodieke nieuwsbrief te willen ontvangen zullen gegevens ook doorgegeven worden aan onze mailingpartner.

Voor service en traceability
Als u een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanschaft, dan kan het (afhankelijk van het type AED) zo zijn dat de fabrikant wil weten waar het apparaat zich bevindt. Dit wordt nationaal opgeslagen, zie hiervoor de Richtlijn Traceability of Medical Devices. Deze database heeft enkel ten doel het apparaat op te kunnen sporen en repareren in geval van een gebleken defect bij productie. Dit is inherent aan het levensreddend karakter van de AED.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases binnen de Europese Unie waarbij strenge beveiligingsmaatregelen worden gehanteerd. In het uitzonderlijke geval dat een externe dienstverlener de gegevens opslaat buiten de EU zorgen wij dat dit op een veilige en rechtmatige manier gebeurt.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan BHVtotaal op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u uiteraard bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die BHVtotaal van u verwerkt. U heeft het recht uw gegevens in te zien, aan te laten passen en het gebruik ervan te laten beperken. Sommige dingen kunt u via uw account op onze webshop zelf regelen. Of u kunt ons hiervoor een verzoek per post of e-mail sturen. Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief zelf uitschrijven. Heeft u bezwaar tegen de persoonsgegevens die BHVtotaal van u verwerkt of wilt u dat wij deze verwijderen? Ook dat kunt u ons per post of e-mail laten weten.

Heeft u klachten over de manier hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Laat het ons dan weten via info@bhvtotaal.nl. Tevens heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van uw privacy, neem dan contact op met onze klantenservice via onderstaande gegevens. De Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 15 oktober 2022, indien wij onze Privacy Policy wijzigen kunt u dat op deze pagina terugvinden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
BHVtotaal is een handelsnaam van PreSafe BV, ingeschreven bij de KvK Rijnlands onder 28075631 (BTW-nummer: 8199.70.360.B01).

BHVtotaal
Vennestraat 12
2161 LE LISSE
0252 - 419 247
info@bhvtotaal.nl