BedrijfsHulpVerlening in tijden van corona

In deze onzekere tijden, waarin het coronavirus COVID- 19 zich als een razende over de wereld verspreidt, vragen een hoop mensen zich af wat nog wel en niet verantwoord en veilig is. Zo ontstaan er ook bij BHV-ers een hoop vragen over welke hulp zij nog kunnen bieden in geval van nood. Zeker nu het advies geldt om 1,5 meter afstand te houden.

Laten we per taak van de BHV-er kijken welke invloed de richtlijnen hebben.

Ontruimen
Het ontruimen van de werkplek, in geval van een calamiteit, is ook tijdens de coronacrisis nog mogelijk. Attendeer de medewerkers er wel op dat zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de meeste werkplekken in Nederland zal hier genoeg ruimte voor zijn omdat veel bedrijfspanden vanwege thuiswerken bijna leeg zijn.

Brand blussen
Het blussen van een beginnende brand kan in de meeste gevallen gewoon nog gedaan worden zonder een grotere kans op besmetting van het coronavirus.

EHBO
Voor het toepassen van EHBO kan in de meeste gevallen geen 1,5 meter afstand gehouden worden tussen personen. Moet je in het geval van uiterste nood toch eerste hulp verlenen? Handhaaf dan zo veel mogelijk de hygiënevoorschriften. Gebruik als het mogelijk is handschoenen (die standaard in elke BHV-koffer zitten), raak uw eigen gezicht niet met uw handen aan en was na afloop uw handen en/of andere lichaamsdelen die in aanraking zijn geweest met het slachtoffer met zeep. Reinig medische apparatuur of instrumenten na gebruik met alcohol.

Reanimatie

De Reanimatieraad heeft, in overleg met het RIVM, het advies voor reanimatie vanaf 22 juni jl. weer herzien. Het advies is om basale reanimatie weer uit te voeren volgens de normale richtlijnen inclusief beademen tenzij het slachtoffer COVID- 19 heeft of hier een sterke verdenking van is. Daarnaast geldt:

- Hanteer zoveel mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals geadviseerd door de overheid.
- Maximaal 2 hulpverleners bij het slachtoffer, anderen op meer dan 1,5 meter afstand.
- Was na reanimeren je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kan handenacohol gebruikt worden.
- Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Laat je dan altijd testen! https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/aanmelden-test

Is het slachtoffer COVID- 19 positief of is daar een sterke verdenking van? Dan is het advies als volgt:

- Beoordeel de ademhaling van een slachtoffer alleen door naar de borstkas te kijken. Open de luchtweg NIET en kom NIET bij het hoofd van het slachtoffer om te voelen of te luisteren;
- Is de ademhaling niet normaal en ga je reanimeren, dek dan de mond en neus van het slachtoffer af met een stoffen doek, kledingstuk of mondmasker zonder het hoofd te bewegen;
- Start met ononderbroken borstcompressies en geef GEEN mond-op-mond beademing;
- Sluit de AED aan (indien aanwezig);
- Hervat daarna ononderbroken borstcompressies, zonder beademingen.

Bekijk voor meer informatie hier de brochure van de Nederlandse Reanimatieraad.

Laatst gewijzigd op 15/07/2020