BedrijfsHulpVerlening in tijden van corona

In deze onzekere tijden, waarin het coronavirus COVID- 19 zich als een razende over de wereld verspreidt, vragen een hoop mensen zich af wat nog wel en niet verantwoord en veilig is. Zo ontstaan er ook bij BHV-ers een hoop vragen over welke hulp zij nog kunnen bieden in geval van nood. Zeker nu het advies geldt om 1,5 meter afstand te houden.

Laten we per taak van de BHV-er kijken welke invloed de richtlijnen hebben. 

Ontruimen
Het ontruimen van de werkplek, in geval van een calamiteit, is ook tijdens de coronacrisis nog mogelijk. Attendeer de medewerkers er wel op dat zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de meeste werkplekken in Nederland zal hier genoeg ruimte voor zijn omdat veel bedrijfspanden vanwege thuiswerken bijna leeg zijn.

Brand blussen
Het blussen van een beginnende brand kan in de meeste gevallen gewoon nog gedaan worden zonder een grotere kans op besmetting van het coronavirus. 

EHBO
Voor het toepassen van EHBO kan in de meeste gevallen geen 1,5 meter afstand gehouden worden tussen personen. Moet je in het geval van uiterste nood toch eerste hulp verlenen? Handhaaf dan zo veel mogelijk de hygiënevoorschriften. Gebruik als het mogelijk is handschoenen (die standaard in elke BHV-koffer zitten), raak uw eigen gezicht niet met uw handen aan en was na afloop uw handen en/of andere lichaamsdelen die in aanraking zijn geweest met het slachtoffer met zeep. Reinig medische apparatuur of instrumenten na gebruik met alcohol.

Reanimatie
Sinds 23 maart jl. heeft het RIVM de maatregelen aangepast voor een reanimatie, deze zijn nu als volgt:

Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd. Verder geldt:

- Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen 
- Geef wel borstcompressies
- Gebruik een AED

Is het slachtoffer COVID- 19 positief of is daar een sterke verdenking van? Dan zijn de richtlijnen als volgt:

- Geef geen mond-op-mondbeademing
- Geef geen borstcompressies
- Sluit alleen de AED aan

Vanwege het beperkte risico op besmetting bij kinderen blijft de situatie van een reanimatie bij een kind ongewijzigd.

Bekijk voor meer informatie de website van de rijksoverheid.

Laatst gewijzigd op 25/03/2020